Giới thiệu tài liệu mới

Quản trị nguồn nhân lực ngành khách sạn

Tác giả:Lưu Trọng Tuấn
Nhà xuất bản:Lao động xã hội
Năm xuất bản:2014

Cung cấp cho độc giả kiến thức tổng quan về quản trị nguồn nhân lực khách sạn, phân tích công việc và tuyển chọn trong ngành khách sạn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành khách sạn, đánh giá hiệu quả công việc và chế độ đãi ngộ, quan hệ lao động trong ngành khách sạn, vai trò nhân lực trong hoạch định chiến lược và thay đổi tổ chức.
Sách có tại thư viện DNTU
Mời các bạn tìm đọc.

Xem thêm...