Thống kê truy cập

2.118.176

43.033

Danh sách tài liệu

 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  1. Vật Lý Đại Cương Tập 2.- Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai : Đồng Nai , 2017.- 82-27cm

  Ký hiệu phân loại: 530 V
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 100487
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  2. Sách bài tập tiếng Anh 4.- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 29

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101409
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  3. Sách bài tập Phonetics and Phonology.- Khoa Ngoại ngữ : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 40

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101406
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  5. Sách bài tập tiếng Reading 4.- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 46

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101404
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  6. Sách bài tập Translation 1.- Khoa Ngoại ngữ : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 35

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101403
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  7. Giáo trình Phonetics and phonology.- Khoa Ngoại ngữ : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 53

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101402
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  8. Sách bài tập tiếng Anh 1.- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 34

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101401
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  9. Sách bài tập tiếng Anh 3.- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 39

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101400
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  10. Sách bài tập tiếng Anh A2.- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 33

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101399
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  12. Sách bài tập tiếng Anh Semantics.- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 88

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101397
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  13. Giáo trình tin học ứng dụng chuyên ngành.- Khoa Công nghệ : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 61

  Ký hiệu phân loại: 005
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101396
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  16. Giáo trình lý thuyết tín hiệu.- Khoa Công nghệ : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2020.- 71

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101393
 • NCKH, Kỷ yếu hội thảo

  17. Sách bài tập Reading 3.- Đồng Nai; Đại Học Công Nghệ Đồng Nai; 2020

  Ký hiệu phân loại: 428 B103T
  Dữ liệu xếp giá: SDH
  Số ĐKCB: 2020SDH101568
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  18. Giáo trình hành vi khách hàng.- Trường Đại học Công nghê Đồng Nai : Khoa Kinh tế Quản trị , 2021

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: PDCN
  Số ĐKCB: 2020PDCN101321
 • Tài liệu Giáo trình, TLTK biên soạn 

  20. Sách Bài tập Writing 1.- Trường Đại học Công nghê Đồng Nai : Khoa Ngoại ngữ , 2020

  Ký hiệu phân loại:
  Dữ liệu xếp giá: SDH
  Số ĐKCB: 2020SDH101112
Tổng số: 282 tài liệu (15 trang).
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :2267947 lượt
Hôm qua: :5165 lượt
Tuần trước: :23118 lượt
Tháng trước: :72166 lượt
Scroll