Lưu hành tài liệu

Lưu hành tài liệu

Là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này.

Các dịch vụ triển khai bao gồm: đọc tại chỗ, cho mượn về, gia hạn tài liệu.

Các đối tượng sử dụng dịch vụ:

 

Cán bộ, giảng viên, nhân viên

Loại dịch vụ lưu hành tài liệu

Số lượng

Thời gian mượn

Gia hạn

Đọc tài liệu tại chỗ

03 tài liệu/lượt mượn

01 ngày (trong giờ
phục vụ của Thư viện)

Không

Mượn tài liệu về

03 tài liệu/lượt mượn

14 ngày

2 lần (thêm 05 ngày/lần  tính từ
ngày thực hiện lệnh gia hạn)

Tài liệu đọc tại chỗ: Kho sách tầng trệt, các phòng đọc sách chuyên ngành lầu 1

Tài liệu cho mượn về: Kho sách tầng trệt (trừ những sách còn 01 bản trong kho).


Học viên, Sinh viên

Tài liệu

Số lượng

Thời gian mượn

Gia hạn

Tài liệu đọc tại chỗ

02 tài liệu/lượt mượn

01 ngày (trong giờ phục vụ của Thư viện)

Không

Tài liệu cho mượn về

02 tài liệu/lượt mượn

07 ngày

1 lần (thêm 05 ngày, tính từ
ngày thực hiện lệnh gia hạn)

Tài liệu đọc tại chỗ: Kho sách tầng trệt, các phòng đọc sách chuyên ngành lầu 1

Tài liệu cho mượn về: Kho sách tầng trệt (trừ những sách còn 01 bản trong kho).

 

 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Thống kê truy cập:3.548 lượt
Hôm qua:444 lượt
Hôm nay:8 lượt
Đang online:2 lượt
Scroll