Chào mừng Bạn đọc đến với website Thư Viện Số Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai!
Website Thư Viện Số được Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sưu tầm, tập hợp và phát triển nhằm mục đích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.