THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng các nguồn học liệu điện tử đáp ứng hoạt động đào tạo

Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 của Nhà trường;

Căn cứ vào tiến độ nâng cấp công trình Trung tâm Thông tin - Thư viện;

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo tới bạn đọc về việc sử dụng các nguồn học liệu điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

1.      Cơ sở dữ liệu giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử

-         Nội dung: bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử theo đề cương chi tiết môn học.

-         Cách thức sử dụng:

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện tại địa chỉ: https://lib.dntu.edu.vn/.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bạn đọc (số thẻ là mã giảng viên/mã sinh viên; mật khẩu sử dụng theo mật khẩu hệ thống quản lý đào tạo).

Bước 3: Chọn TRANG CHỦ/ Vào menu NGÀNH HỌC - MÔN HỌC trên cổng thông tin/ Chọn ngành học.

Bước 4: Chọn môn học/Chọn tài liệu để xem toàn văn.

2.      Cơ sở dữ liệu tài liệu nội sinh của Nhà trường

-         Nội dung: Bao gồm luận án, luận văn, bài nghiên cứu khoa học dạng điện tử.

-         Cách thức sử dụng:

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện tại địa chỉ: https://lib.dntu.edu.vn/.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bạn đọc (số thẻ là mã giảng viên/mã sinh viên; mật khẩu sử dụng theo mật khẩu hệ thống quản lý đào tạo).

Bước 3: Chọn TRANG CHỦ/ Vào menu TÀI LIỆU DNTU trên cổng thông tin/ Tìm kiếm tài liệu theo nhan đề/tác giả và xem toàn văn.

3.      Cơ sở dữ liệu nước ngoài

-         Nội dung: Bao gồm cơ sở dữ liệu Springer và IEEE Xplore.

-         Cách thức sử dụng:

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện tại địa chỉ: https://lib.dntu.edu.vn/.

Bước 2: Chọn TÀI NGUYÊN/Cơ sở dữ liệu/chọn Springer hoặc IEEE.

Bước 3: đăng nhập và sử dụng theo tài khoản được cấp trên hệ thống quản lý sinh viên.

4.      Cơ sở dữ liệu của đơn vị liên kết

-         Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://thuvien.hvu.edu.vn/Chi-tiet-tin/huong-dan-ban-doc-tra-cuu-muon-va-doc-tai-lieu-2856.html

-         Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://lic.humg.edu.vn/introduction.aspx?mnuid=173&contentid=40

-         Trường Đại học Bình Dương

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://lib.bdu.edu.vn/vi/tro-giup/huong-dan-tra-cuu-tren-opac

Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được cấp trên hệ thống quản lý sinh viên.

Trong quá trình sử dụng tài liệu nếu cần hỗ trợ bạn đọc vui lòng gửi yêu cầu đến e-mail: thuvien@dntu.edu.vn hoặc điện thoại 0251.2607.770.

Các tin đã đưa
Trang 1 2
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :1194672 lượt
Hôm qua: :762 lượt
Tuần trước: :10032 lượt
Tháng trước: :43496 lượt
Scroll