CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Sách bài tập Tiếng Anh căn bản 2
Tác giả: Trần Trung Nghĩa
Thông tin xuất bản: Khoa Ngoại ngữ : Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai , 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ký hiệu phân loại: 420
Mô tả vật lý: 30
Ngôn ngữ:
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
2020PDCN101461 PDCN - 420 Rỗi

TÁC GIẢ

 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :4299262 lượt
Hôm qua: :1064 lượt
Tuần trước: :20554 lượt
Tháng trước: :98259 lượt
Scroll