CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Kỷ yếu hội thảo các xu hướng đào tạo và nghiên cứu du lịch ở Việt Nam và trên thế giới
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Hà Nội : NXB Hà Nội , 2020
Bộ sưu tập: NCKH, Kỷ yếu hội thảo
Ký hiệu phân loại: 910
Mô tả vật lý: 399
Ngôn ngữ:
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
2020SDH101363 SDH - G201K10 910 Rỗi
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :4298580 lượt
Hôm qua: :1064 lượt
Tuần trước: :20554 lượt
Tháng trước: :98259 lượt
Scroll