CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Tái bản lần thứ 2
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ký hiệu phân loại: 657 NGU-K
Mô tả vật lý: 897tr. : biểu đồ ; 24cm
Ngôn ngữ: vie
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
100008475 PDCN - G204K05 657 NGU-K Rỗi
100008476 TKTV - G116K13 657 NGU-K Rỗi
100008577 TKTV - G116K13 657 NGU-K Rỗi
Phần 1: Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp - Phần 2: Định giá và quyết định đầu tư - Phần 3: Quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức - Phần 4: Những quyết định khác của tài chính doanh nghiệp.
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :1726566 lượt
Hôm qua: :1589 lượt
Tuần trước: :8410 lượt
Tháng trước: :45063 lượt
Scroll