CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Tái bản lần thứ ba
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Thông tin xuất bản: H.: Khoa học và kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ký hiệu phân loại: 001.4 VU-Đ
Mô tả vật lý: 207tr.; 20.5cm
Ngôn ngữ: vie
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
100008453 TKTV - G114K02 001.4 VU-Đ Rỗi
100008454 PDCN - G212K17 001.4 VU-Đ Rỗi
100008455 TKTV - G112K01 001.4 VU-Đ Rỗi
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; lựa chọn đề tài, thu thập và xử lý thông tin, tổ chức thực hiện đề tài; cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :1726612 lượt
Hôm qua: :1589 lượt
Tuần trước: :8410 lượt
Tháng trước: :45063 lượt
Scroll