CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị
Tác giả: Trường Đại học kinh tế TP.HCM - Khoa kế toán-Kiểm toán
Thông tin xuất bản: Tp.HCM.: : Thống kê, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ký hiệu phân loại: 657 HUY-L
Mô tả vật lý: 419 tr ; 24 cm
Ngôn ngữ: vie
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
100001202 TKTV - G116K17 657 HUY-L Rỗi
100001023 TKTV - G116K14 657 HUY-L Rỗi
100001024 TKTV - G116K14 657 HUY-L Rỗi
100001025 TKTV - G116K14 657 HUY-L Rỗi
100001026 TKTV - G116K14 657 HUY-L Rỗi
Phần bài tập kế toán quản trị: Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị - Chương II: Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh - Chương III: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Chương IV: Dự toán ngân sách hoạt động hằng năm - Chương V: Phân tích biến động chi phí - Chương VI: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận - Chương VII: Đánh giá trách nhiệm trung tâm quản lý - Chương VIII: Phân tích mối quan hệ chi phí - Khối lượng - lợi nhuận - Chương IX: Định giá sản phẩm - Chương X: Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn - Chương 11: thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn - Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính - Phần bài tập tổng hợp - Phần đáp án bài tập kế toán quản trị
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :1726712 lượt
Hôm qua: :1589 lượt
Tuần trước: :8410 lượt
Tháng trước: :45063 lượt
Scroll