CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Triết học C.Mac và Việt Nam: Lịch Sử và hiện tại Philosphy of karl marx and Vietnam
Tác giả: Trịnh Quang Dũng
Thông tin xuất bản: Trường Đại học công nghệ Đồng Nai : Đồng Nai , 2018
Bộ sưu tập: NCKH, Kỷ yếu hội thảo
Ký hiệu phân loại: 324 TR308H
Mô tả vật lý: 3tr.; 27cm
Ngôn ngữ:
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
100569 PDCN - 324 TR308H Rỗi
Học thuyết thuyết hình thái kinh tế - xã hội ciuar hủ nghĩa Mác đã luận giải sâu sắc quá trình hình thành, phát triển và thay thế của các chế độ xã hội cũ. Sự thay đổi đó suy cho cùng chính là do sự thay thế của tư liệu sản xuất.

TÁC GIẢ

 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :4298954 lượt
Hôm qua: :1064 lượt
Tuần trước: :20554 lượt
Tháng trước: :98259 lượt
Scroll