CHI TIẾT TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Ứng dụng hệ thống E - Learning trong giảng dạy tại DNTU - Kỷ yếu hội thảo Khoa học
Tác giả: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Thông tin xuất bản: Đồng Nai, Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai, 2019
Bộ sưu tập: NCKH, Kỷ yếu hội thảo
Ký hiệu phân loại: 370 U400D
Mô tả vật lý: 83tr.; 27cm
Ngôn ngữ: vie
Đăng kí cá biệt Kho sách - Kệ sách Mã xếp giá Trạng thái
100728 PDCN - 370 U400D Rỗi
100729 PDCN - 370 U400D Rỗi
 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  02512.607.770
  thuvien@dntu.edu.vn
Tổng truy cập: :4298816 lượt
Hôm qua: :1064 lượt
Tuần trước: :20554 lượt
Tháng trước: :98259 lượt
Scroll