THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Kể từ ngày 02/12/2020 Trung tâm Thông tin - Thư viện cung cấp tủ gửi đồ cá nhân khóa số locker cho các đối tượng bạn đọc vào sử dụng Thư viện.

Bạn đọc vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng tủ: