Tài liệu in (Giấy)

Tài liệu dạng in của Trung tâm Thông tin - Thư viện bao gồm đa dạng các xuất bản phẩm dạng in: sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phẩm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ...được bố trí tại các khu vực:

Tầng trệt:

Kho sách  tiếng Việt: gồm các sách tham khảo bằng ngôn ngữ tiếng Việt của các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo, sách phổ cập kiến thức, sách kỹ năng sống, sách văn học, lịch sử, …

Kho sách Ngoại văn: gồm các sách tham khảo bằng ngôn ngữ tiếng Anh của các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo, sách phổ cập kiến thức, sách kỹ năng sống, sách văn học, lịch sử, …

Lầu 1:

Kho luận văn thạc sĩ: gồm các luận văn thạc sĩ với bằng ngôn ngữ tiếng Việt cúa các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo

Kho khoá luận/đồ án tốt nghiệp: gồm cái tài liệu khoá luận/đồ án tốt nghiệp của sinh viên được Nhà trường đào tạo với những chuyên ngành như: Kế toán - Quản trị, Điện - Điện tử - Cơ khí - Xây dựng...

Phòng đọc chuyên ngành Kế toán - Tài chính - Quản trị: gồm các sách giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng cho các môn học theo từng học kỳ và luận án, luận văn, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản trị du lịch - Lữ hành, Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Quản lý kinh tế.

Phòng đọc chuyên ngành Điện - Điện tử - Cơ khí - Xây dựng: gồm các sách giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng cho các môn học theo từng học kỳ và luận án, luận văn, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành: Công nghệ Điện - Điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật Xây dựng.

Phòng đọc chuyên ngành Thực phẩm - Môi trường - Điều dưỡng: gồm các sách giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng cho các môn học theo từng học kỳ và luận án, luận văn, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng.

Phòng đọc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Công nghệ thông tin: gồm các sách giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng cho các môn học theo từng học kỳ và luận án, luận văn, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Công nghệ thông tin.

Điều kiện sử dụng: Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu Trung tâm Thông tin - Thư viện dạng in

Chính sách sử dụng: Đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện và/hoặc cho mang ra khỏi Trung tâm Thông tin - Thư viện tùy từng tài liệu cụ thể

Cách sử dụng:

Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho

Bước 2: Vào kho lấy tài liệu

Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (nếu có)

Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức

Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu