Câu hỏi thường gặp

Illustrazione Stock Q&A typography banner with blue squares on transparent background | Adobe Stock

Câu 1: Làm thế nào để có được tài khoản sử dụng thư viện?

Trả lời:

-  NSDTV được kích hoạt thẻ và  tài khoản sử dụng Thư viện bằng Thẻ sinh viên/thẻ giảng viên do nhà trường cấp.

- NSDTV sử dụng các tài nguyên số hiện có tại Cổng thông tin Thư viện https://lib.dntu.edu.vn/ bằng tài khoản của người học trên trang https://sv.dntu.edu.vn/ và tài khoản của người quản lý, giảng viên, nhân viên trên trang https://qldt.dntu.edu.vn/.

Câu 2: Thời gian hoạt động của thư viện là khi nào?

Trả lời:

-  Thời gian hoạt động của thư viện: Thứ 2 - Thứ 7 : Từ 8h - 16h30.

Câu 3: Làm thế nào để mượn sách từ thư viện?

Trả lời:

-  Tra cứu tài liệu trên Cổng thông tin Thư viện (https://lib.dntu.edu.vn ).

-  Lựa chọn tài liệu được phép mượn mang về (Sách được mượn mang về có ký hiệu G1).

-  NSDTV Khi có nhu cầu mượn tài liệu, mang tài liệu cần mượn và xuất trình thẻ bạn đọc để làm thủ tục mượn.

Câu 4: Làm thế nào để sử dụng được wifi của Thư viện?

Trả lời:

-  Từ thiết bị cá nhân của NSDTV, có thể sử dụng truy cập vào wifi Thư viện bằng wifi DNTU, DNTU STUDENT không cần mật khẩu đăng nhập

Câu 5: Thư viện có chính sách mượn sách online không?

Trả lời:

-  Thư viện hiện nay chưa thực hiện chính sách mượn sách online, NSDTV nếu có nhu cầu có thể đọc tham khảo tài liệu online tại Cổng thông tin Thư viện (Website): https://lib.dntu.edu.vn/

Câu 6: Thời hạn mượn sách của Thư viện là bao lâu?

Trả lời:

-  Đối với Sinh viên/Học viên: mỗi lần mượn được tối đa 02 quyển sách và trong thời gian 07 ngày. Thời gia hạn thêm 03 ngày.

-  Đối với người quản lý, giảng viên, nhân viên: mỗi lần mượn được tối đa 03 quyển sách và trong thời gian 14 ngày. Thời gia hạn thêm 05 ngày.

-  Các trường hợp đặc biệt, bạn đọc vui lòng thông báo cho Nhân viên Thư viện  để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Câu 7: Thư viện có được mang túi xách, ba lô vào trong Thư viện không?

Trả lời:​​​​​​

-  Theo quy định sử dụng chung của  thư viện NSDTV để túi xách, vật dụng cá nhân, giày dép đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân.

Câu 8: Cách sử dụng tài liệu điện tử như thế nào?

Trả lời:

-  NSDTV sử dụng các tài nguyên số hiện có tại Cổng thông tin Thư viện https://lib.dntu.edu.vn/ bằng tài khoản của người học trên trang https://sv.dntu.edu.vn/ và tài khoản của người quản lý, giảng viên, nhân viên trên trang https://qldt.dntu.edu.vn/

-  NSDTV là người quản lý, giảng viên, người học của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được sử dụng các tính năng: tìm kiếm, xem thư mục, đọc tất cả các tài liệu số.

-  NSDTV không thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được sử dụng các tính năng: tìm kiếm, xem thư mục, đọc tài liệu truy cập mở.

-  Các trường hợp khác Giám đốc Thư viện sẽ xem xét giải quyết.

Câu 9: Thủ tục ra – vào thư viện như thế nào?

Trả lời:

-  NSDTV phải xác nhận bằng hệ thống nhận diện AI/bằng dấu vân tay hoặc xuất trình thẻ đa năng/thẻ Thư viện cấp khi vào và ra khỏi Thư viện, đồng thời gửi vật dụng cá nhân tại tủ gửi đồ (nếu có).

Câu 10:  Có được sử dụng thẻ của người khác để sử dụng thư viện không?

Trả lời:

-  NSDTV Không cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Người sở hữu thẻ phải chịu trách nhiệm về tài liệu được mượn bằng thẻ của mình.