Tài liệu môn học

Tài liệu môn học là bộ sưu tập được xây dựng trên chương trình đào tạo chi tiết của từng môn học. Tài liệu môn học dạng in được tổ chức thành kho riêng đặt tại Tầng 1 (các phòng đọc chuyên ngành), và được tập hợp thành cơ sở dữ liệu với một hệ thống tra cứu chuyên biệt hỗ trợ người dạy và người học trong quá trình khai thác tài liệu.

Cách sử dụng tài liệu môn học

 • Bước 1: Tra cứu tài liệu theo môn học tại phân hệ tra cứu tài liệu môn học trên Cổng Thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • Bước 2: Xác định dạng thức tài liệu và chính sách sử dụng của từng tài liệu cụ thể
  • Tài liệu dạng giấy: Định vị tài liệu và xác định tình trạng tài liệu trong kho
  • Tài liệu số/điện tử: Xác định chính sách sử dụng tài liệu số/điện tử (xem hoặc tải)
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (đối với tài liệu dạng in)
 • Bước 4: Sử dụng tài liệu
 • Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu (đối với tài liệu dạng in)

Điều kiện sử dụng

 • Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in và có tài khoản truy cập Cổng thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện để khai thác tài liệu dạng điện tử
 • Ưu tiên sử dụng tài liệu đối với người sử dụng đang tham gia môn học

Chính sách sử dụng

 • Tài liệu in chỉ được sử dụng trong khuôn viên Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • Tài liệu điện tử: Xem/tải trong mạng nội bộ (Intranet) của Trung tâm Thông tin - Thư viện.