Quy định sử dụng thư viện

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Thông tin - Thư viện (gọi tắt là Thư viện) Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và các vấn đề có liên quan nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người sử dụng thư viện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

Tất cả gọi chung là người sử dụng thư viện (viết tắt NSDTV)

Chương II: SỬ DỤNG THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG

Điều 3. Những quy định chung

1. NSDTV để túi xách, vật dụng cá nhân, giày dép đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân.

2. NSDTV có trách nhiệm giữ gìn văn hóa nơi công sở, trang phục nghiêm túc, ứng xử văn minh, đi nhẹ, nói khẽ, giữ vệ sinh chung; không mang chất dễ gây cháy nổ vào Thư viện, không hút thuốc; ăn uống đúng nơi quy định.

3. Không tự ý điều chỉnh các trang thiết bị khi chưa được phép; không viết, vẽ và ngồi gác chân lên bàn, ghế; xếp ghế ngay ngắn sau khi sử dụng.

4. Sử dụng dịch vụ và các trang thiết bị theo đúng chính sách, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện.

5. Sử dụng tài liệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Điều 4. Quy định về thẻ và sử dụng thẻ Thư viện

1. NSDTV dùng một trong hai loại thẻ sau đây để được sử dụng các dịch vụ Thư viện:

a) Thẻ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và thẻ người quản lý, giảng viên, nhân viên do Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cấp tích hợp chức năng sử dụng Thư viện (gọi là thẻ đa năng).

b) Thẻ do Thư viện cấp cho đối tượng NSDTV không có thẻ đa năng.

2. Người sử dụng có trách nhiệm tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện để được kích hoạt thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện, trừ trường hợp NSDTV là người quản lý, giảng viên, nhân viên Nhà trường.

3. Không cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Người sở hữu thẻ phải chịu trách nhiệm về tài liệu được mượn bằng thẻ của mình.

4. Thời hạn sử dụng thẻ đa năng được xác định theo thời gian học tập của người học tại Trường hoặc quyết định tốt nghiệp, quyết định kết thúc học tập của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; kết thúc hợp đồng lao động của người quản lý, giảng viên, nhân viên. Thời hạn thẻ do Thư viện cấp là 01 năm tính từ ngày cấp. Trong trường hợp cần thiết, NSDTV liên hệ với bộ phận chức năng để được gia hạn thời gian sử dụng thẻ.

Điều 5. Thủ tục vào - ra

NSDTV phải xác nhận bằng hệ thống nhận diện AI/bằng dấu vân tay hoặc xuất trình thẻ đa năng/thẻ Thư viện cấp khi vào và ra khỏi Thư viện, đồng thời gửi vật dụng cá nhân tại tủ gửi đồ (nếu có).

Điều 6. Quy định về tiền thế chân

1. Tiền thế chân là khoản tiền được thu để ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa người sử dụng với Thư viện khi người sử dụng mượn tài liệu về nhà.

2. Mức tiền đóng thế chân là 100.000đ/01 tài liệu và được thu ngay khi người sử dụng thư viện mượn tài liệu. Việc thu tiền thế chân chỉ áp dụng đối với người học trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Không áp dụng thu tiền thế chân đối với người quản lý, giảng viên, nhân viên đang công tác tại Trường.

3. Thư viện sẽ hoàn trả tiền thế chân ngay khi người sử dụng đã hoàn tất việc trả tài liệu đã mượn.

Ðiều 7. Quy định mượn tài liệu về nhà

1. Tài liệu được mượn về nhà bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo tại kho sách tham khảo có số lượng từ 02 bản trở lên.

2. NSDTV thực hiện thủ tục ghi mượn về vào phần mềm tại Quầy thông tin trước khi qua cổng an ninh.

3. Số lượng và thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng NSDTV

Đối tượng NSDTV

Số lượng tài liệu được mượn

Thời gian mượn

Thời gian gia hạn

Phương thức gia hạn

Người học

02 cuốn

07 ngày

03 ngày

Thông qua cổng thông tin Thư viện https://lib.dntu.edu.vn/

Người quản lý, giảng viên, nhân viên

03 cuốn

14 ngày

05 ngày

Thông qua cổng thông tin Thư viện https://lib.dntu.edu.vn/

Các đối tượng NSDTV khác

Chỉ được mượn tài liệu đọc tại chỗ

4. NSDTV kiểm tra kỹ tình trạng tài liệu và báo cáo cho NLCTTV nếu tài liệu bị rách, bị bẩn… trước khi đem về.

Ðiều 8. Quy định sử dụng khu vực nghiên cứu, đọc báo - tạp chí, phòng đọc chuyên ngành, khu vực đọc tự do và khu vực tài liệu sau đại học.

1. NSDTV tự lấy tài liệu trên giá kệ, không được mang tài liệu ra khỏi khu vực dành cho đọc tài liệu đó.

2. NSDTV không tráo đổi vị trí tài liệu trên giá kệ, không lấy nhiều hơn 02 cuốn tài liệu hoặc hơn 01 loại báo, tạp chí cho một lần sử dụng. Khi sử dụng xong phải đặt tại Khu vực để tài liệu sau khi sử dụng.

3. Trao đổi thảo luận với âm lượng vừa đủ, hạn chế gây tiếng ồn ảnh hưởng tới NSDTV khác.

Điều 9. Quy định sử dụng phòng học nhóm, phòng đa năng, phòng trao đổi học thuật

1. Mỗi nhóm học được đăng ký sử dụng tối đa 02 giờ/lượt đăng ký.

2. Số lượng người đăng ký sử dụng tại các Phòng được quy định như sau:

Loại phòng

Số lượng người tối thiểu

Số lượng người tối đa

Trang thiết bị trong phòng

Phòng học nhóm

05 người

12 người

Bảng viết phấn/bút lông, bàn, ghế, máy lạnh,…

Phòng đa năng

15 người

30 người

Máy chiếu, màn chiếu, loa, mic, bảng viết phấn/bút lông,…

Phòng trao đổi học thuật

05 người

10 người

Bảng viết phấn/bút lông, bàn, ghế, máy lạnh, máy chiếu…

3. Đăng ký sử dụng phòng học nhóm, phòng đa năng và phòng trao đổi học thuật trên cổng thông tin Thư viện https://lib.dntu.edu.vn/ trước thời gian sử dụng ít nhất 24 giờ.

4. Trưởng nhóm xuất trình thẻ đa năng/thẻ thư viện cấp, đại diện cho nhóm nhận và trả phòng tại Quầy thông tin.

 5. Chấp hành sự sắp xếp phòng học của NLCTTV. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các thiết bị và tài sản trong phòng. Nếu tài sản phòng học bị hư hại, nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 10. Quy định sử dụng khu vực đa phương tiện

1. NSDTV được sử dụng máy tại khu vực đa phương tiện tối đa 04 giờ/ngày.

2. Đăng ký tại quầy thông tin trước khi sử dụng.

3. Chỉ sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học hoặc học trực tuyến.

4. Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, của Thư viện.

Điều 11. Quy định sử dụng Phòng thư giãn

1. NSDTV sử dụng Phòng thư giãn để nghỉ ngơi, uống nước, ăn thức ăn nhẹ, nghe điện thoại.

2. Không gây ồn và giữ vệ sinh chung khi sử dụng phòng.

Điều 12. Quy định về an ninh, an toàn, bảo quản tài liệu và tài sản

1. Không mang theo và sử dụng trong Thư viện các chất cấm, vật dễ cháy nổ theo quy định của pháp luật.

2. Khi sử dụng các thiết bị lưu trữ, sao chép thông tin từ máy tính của Thư viện cần có sự đồng ý của NLCTTV. NSDTV không tự ý cài đặt, sửa chữa máy tính của Thư viện. Không sử dụng máy tính hoặc các thiết bị công nghệ khác để truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh.

3. NSDTV có trách nhiệm bảo quản tài liệu, tài sản của Thư viện đồng thời có nghĩa vụ cho NLCTTV kiểm tra các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu.

4. Người học trước khi ra trường hoặc thôi học; người quản lý, giảng viên, nhân viên trước khi nghỉ hoặc chuyển công tác có trách nhiệm hoàn trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán các khoản phạt, bồi thường (nếu có) theo quy định của Nhà trường.

Điều 13. Quy định về chấp hành Luật sở hữu trí tuệ

1. NSDTV phải chấp hành các quy định tại Luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài liệu của Thư viện và chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Pháp luật về các hành vi vi phạm.

2. Không tự ý sao chụp các tài liệu của Thư viện.

Chương III: SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Điều 14. NSDTV sử dụng các tài nguyên số hiện có tại Cổng thông tin Thư viện https://lib.dntu.edu.vn/ bằng tài khoản của người học trên trang https://sv.dntu.edu.vn/ và tài khoản của người quản lý, giảng viên, nhân viên trên trang https://qldt.dntu.edu.vn/.

Điều 15. Chính sách truy cập thư viện số

1. NSDTV là người quản lý, giảng viên, người học của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được sử dụng các tính năng: tìm kiếm, xem thư mục, đọc tất cả các tài liệu số.

2. NSDTV không thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được sử dụng các tính năng: tìm kiếm, xem thư mục, đọc tài liệu truy cập mở.

3. Các trường hợp khác Giám đốc Thư viện sẽ xem xét giải quyết.

Điều 16.  NSDTV phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về bản quyền và sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài nguyên số.

Chương IV: KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Thư viện khuyến khích, ưu tiên phục vụ NSDTV thực hiện tốt Quy định sử dụng Thư viện.

Điều 18. Trong trường hợp vi phạm quy định, NSDTV sẽ phải tuân thủ các hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường và Pháp luật của Nhà nước, cụ thể:

1. NSDTV cho người khác mượn thẻ, mang tài liệu ra khỏi phòng đọc bị khóa thẻ, tài khoản sử dụng Thư viện trong thời gian 03 tháng.

2. Làm rách, bẩn, mất trang trong tài liệu thì phải tự khắc phục hoặc đền bù đúng tài liệu đó cùng phí xử lý tài liệu 10.000đ/01 cuốn. Trường hợp không mua được tài liệu đền số tiền gấp 03 lần giá tiền mua tài liệu cùng phí xử lý tài liệu 10.000đ/01 cuốn.

3. Mượn tài liệu quá hạn: phạt 2.000đ/ngày/01 cuốn.

4. Làm mất tài liệu của Thư viện đền số tiền gấp 03 lần giá tiền mua tài liệu cùng phí xử lý tài liệu 10.000đ/01 cuốn.

5. Làm hỏng ổ khóa tủ cá nhân đền bù số tiền mua ổ khóa mới và tiền công thay ổ khóa (theo giá đơn vị cung cấp).

6. Các trường hợp làm hư hỏng tài sản, thiết bị, hệ thống mạng, có thái độ không đúng mực với NLCTTV và các hành vi vi phạm quy định khác tùy mức độ sẽ chịu xử lý theo Quy định của Nhà trường, Quy chế học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. NSDTV và NLCTTV, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản cho Thư viện để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.