Các đối tác

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ tài liệu với các các vị Thông tin - Thư viện Đại học. Đồng thời, Trung tâm Thông tin - Thư viện DNTU là thành viên của Hiệp hội các thư viện Đại học phía nam và là thành viên của Trung tâm kết nối Tri thức số

Bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin của các đơn vị liên kết với tài khoản và mật khẩu được cấp để sử dụng tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến.

1. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội ⇒enlightenedTruy cập 
2. Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ ⇒enlightenedTruy cập
3. Trường Đại học Bình Dương ⇒enlightenedTruy cập
4. Trường Đại học Thủ Dầu Một ⇒enlightenedTruy cập
5. Trường Đại học Đông Á ⇒enlightenedTruy cập
6. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ⇒enlightenedTruy cập
7. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ⇒enlightenedTruy cập
8. Trường Đại học Nha Trang ⇒enlightenedTruy cập