Thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán đón Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán đón Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tue, 12/12/2023, 09:40

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2023 - 2024;

Căn cứ tình hình hoạt động của Nhà trường năm học 2023 - 2024;

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán đón Xuân Giáp Thìn năm 2024 như sau:

- Tất cả sinh viên, học viên của Trường nghỉ học đón Xuân Giáp Thìn từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 25/02/2024.

- Ngày 26/02/2024 sinh viên, học viên toàn Trường trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu.

- Đối với lịch thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và bệnh viện, sinh viên thực hiện theo lịch và kế hoạch chung của cơ quan, doanh nghiệp và Nhà trường.

Đề nghị sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng./.

Số lượt xem: 2250