Hướng dẫn chung

1. THẺ VÀ TÀI KHOẢN

Trung tâm Thông tin - Thư viện sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành và quản lý khai thác. Để khai thác đầy đủ các dịch vụ và tiện ích của Thư viện, người sử dụng của Trung tâm Thông tin - Thư viện được yêu cầu phải có thẻ và tài khoản sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện. Tuỳ vào từng nhóm đối tượng người sử dụng cụ thể, quyền sử dụng sẽ được thiết lập và kích hoạt trong thẻ và tài khoản sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện.

* Đối với Thẻ sử dụng Trung tâm Thông tin -Thư viện:

+ Đối với Người học (Sinh viên/Học viên sau đại học) của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai: Thẻ sinh viên/học viên sau đại học được sử dụng như là thẻ Trung tâm Thông tin - Thư viện, do Trường cấp.

+ Đối với Người dạy (Giảng viên) của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai: Thẻ giảng viên được sử dụng như là thẻ Trung tâm Thông tin - Thư viện, do Trường cấp.

2. NGUỒN TÀI NGUYÊN TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

- Tài liệu in (Giấy)

- Tài liệu số (Điện tử)

- Các cơ sở dữ liệu

- Tài liệu môn học

- Tài liệu khoa học DNTU

==> Hướng dẫn nhanh về tra cứu và khai thác tài liệu

3. CÁC DỊCH VỤ TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

- Nhóm dịch vụ thông tin nhanh

- Nhóm dịch vụ Hướng dẫn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện và đào tạo kiến thức thông tin

- Nhóm dịch vụ hỗ trợ giảng dạy và học tập

- Nhóm dịch vụ tư vấn thông tin

- Nhóm dịch vụ cung cấp không gian và tiện ích.

- Nhóm dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản học thuật

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Người sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện thực hiện đúng Quy định sử dụng Trung Tâm Thông tin - Thư viện. Tham khảo video hướng dẫn sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện tại đây