Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản học thuật

biểu ngữ tiếp thị qua email, ui. bản tin, tin tức, ưu đãi, đăng ký khuyến mãi. theo chúng tôi khái niệm trong dòng phẳng tối giản - báo xuất bản hình minh họa hình minh họa sẵn có

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản học thuật của Trung tâm Thông tin - Thư viện là hoạt động cung cấp các tư liệu, công cụ, phương tiện, tiện ích, chuyên gia,... nhằm mang đến các hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, cũng như gia tăng trích dẫn và tác động của các sản phẩm khoa học.

Dịch vụ này dành cho mọi đối tượng thuộc Cộng đồng Người sử dụng của Trung tâm Thông tin - Thư viện , trong đó chú trọng hướng đến đối tượng giảng viên giảng dạy, học viên sau đại học, sinh viên và người làm việc tại Trường có sự yêu thích và hứng thú với nghiên cứu khoa học, tập sự nghiên cứu và công bố quốc tế.

Các sự hỗ trợ thuộc nhóm Dịch vụ này bao gồm:

Bộ hướng dẫn nghiên cứu

Bộ hướng dẫn nghiên cứu là một tập hợp các hướng dẫn cho toàn bộ quy trình làm nghiên cứu và xuất bản học thuật, bao gồm từ giai đoạn tìm kiếm và hình thành ý tưởng nghiên cứu, xây dựng đề cương và viết nội dung, thu thập và trình bày dữ liệu nghiên cứu, lựa chọn Tạp chí xuất bản,... cho đến giai đoạn hậu xuất bản.

Gợi ý danh mục tài liệu tham khảo

Dịch vụ này cung cấp các sự hỗ trợ về tìm kiếm và định vị tài liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng ý tưởng và phát triển đề tài, viết tổng quan tài liệu, tham khảo cách viết,... Mức độ phù hợp của tài liệu sẽ liên quan đến mức độ chi tiết của thông tin mà người sử dụng cung cấp như phạm vi đề tài, các từ khóa chính, ngôn ngữ mong đợi và mức độ cập nhật của tài liệu, loại tài liệu, ...

Cung cấp toàn văn tài liệu

Dịch vụ này cung cấp khả năng tiếp cận và sử dụng tài liệu dạng giấy hoặc tài liệu điện tử (toàn văn) phục vụ nghiên cứu khoa học theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện .

Hỗ trợ trích dẫn khoa học

Dịch vụ này cung cấp các sự hỗ trợ về kiểm soát tính đúng đắn của Mô tả danh mục tài liệu tham khảo của các nghiên cứu theo các kiểu trích dẫn quốc tế thông dụng, hoặc theo yêu cầu của các Ban biên tập Ấn phẩm khoa học. Ngoài ra, Dịch vụ này cũng cung cấp các tư vấn về những thông lệ trích dẫn đúng đắn, cách viết thủ công và sử dụng công cụ trích dẫn, phục vụ cho việc mô tả danh mục tài liệu tham khảo một cách hợp lý.

Gợi ý tạp chí xuất bản

Dịch vụ này cung cấp danh sách các Tạp chí phù hợp cho với các bản thảo bài báo khoa học, giúp cho người nghiên cứu có được gợi ý về địa chỉ mà họ có thể công bố sản phẩm khoa học của họ. Danh sách các Tạp chí này sẽ được giới thiệu một cách phù hợp với phạm vi nghiên cứu của đề tài, cung cấp các thông tin về chỉ số chất lượng của Tạp chí để người nghiên cứu dễ dàng so sánh và đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp.

Ký gửi sản phẩm khoa học

Ký gửi sản phẩm khoa học là Dịch vụ mà Trung tâm Thông tin - Thư viện hỗ trợ người nghiên cứu trong việc lưu trữ và công bố sản phẩm khoa học của họ. Các sản phẩm khoa học có thể là phiên bản dạng bản thảo (manuscripts), phiên bản tiền in ấn (Pre-print), ấn bản truy cập sớm (Early Access Articles), hoặc phiên bản xuất bản chính thức,... Hoạt động này giúp cho sản phẩm nghiên cứu của người nghiên cứu được phổ biến rộng rãi hơn, gia tăng hiển thị, gia tăng trích dẫn và mức độ tác động của sản phẩm nghiên cứu.