GIỚI THIỆU NGUỒN CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬN ÁN, LUẬN VĂN MIỄN PHÍ TRÊN THẾ GIỚI

Giới thiệu 5 CSDL luận án, luận văn miễn phí trên thế giới

 

1. DART-Europe E-thesis Portal

Website: https://www.dart-europe.org

Truy cập tới 1,3 triệu luận văn, luận án truy cập mở từ 580 trường Đại học ở 29 quốc gia châu Âu.

 

2. Global ETD

Website: http://search.ndltd.org/

CSDL có hơn  6 triệu luận văn, luận án điện tử có trong kho lưu trữ.

 

3. ProQuest Thesis and Dissertations Global

Website: https://www.proquest.com/?defaultdiss=true

PQDT Open có hơn 60 ngàn nhan đề luận văn, luận án truy cập mở.

 

4. Open Access Theses and Dissertations

Website: https://oatd.org/

OATD hiện có hơn 6 triệu luận văn, luận án từ hơn 1.100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu.

 

5. EBSCO Open Dissertations

Website: https://biblioboard.com/opendissertations/

EBSCO Open Dissertations hiện có hơn 1,5 triệu luận văn, luận án từ 320 trường.

Số lượt xem: 73