THÔNG BÁO - Về việc sử dụng các nguồn học liệu điện tử đáp ứng hoạt động đào tạo

Nhằm chia sẻ nguồn học liệu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu, liên kết hợp tác trao đổi theo Bản hợp tác chia sẻ nguồn học liệu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và các đơn vị mà trường đã liên kết.

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo đến Quý thầy, cô link truy cập miễn phí vào các cơ sở dữ liệu liên kết để tham khảo:

1. Trung tâm tri thức số Kết nối thư viện số dùng chung - đổi mới sáng tạo

+ Đường link CSDL: https://lib.dntu.edu.vn/Menu.aspx?ID=1051

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ:

https://drive.google.com/file/d/1sdH5H9uMrF0AjXPTxkq26vl8rjZSmU2s/view

 

2. Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

+ Đường link CSDL: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Tên đăng nhập: DNTU2023 - Mật khẩu: dntu@2023

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://thuvien.pnt.edu.vn/vi/tro-giup/huong-dan-tra-cuu-tai-lieu-truc-tuyen

3. Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Tên đăng nhập: DNTU2020 - Mật khẩu: DNTU@123

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://thuvien.hvu.edu.vn/Chi-tiet-tin/huong-danban-doc-tra-cuu-muon-va-doc-tai-lieu-2856.html

4. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Tên đăng nhập: dntu10 - Mật khẩu: DNTU@123

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ:

http://lic.humg.edu.vn/introduction.aspx?mnuid=173&contentid=40

 

5.Trường Đại học Bình Dương

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Tên đăng nhập: DNTU2020 -  Mật khẩu: DNTU@123

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://lib.bdu.edu.vn/vi/tro-giup/huong-dantra-cuu-tren-opac

6. Trường Đại học Đông Á

+ Địa chỉ truy cập: https://lib.dntu.edu.vn/tai-nguyen-don-vi-lien-ket.html

+ Tên đăng nhập: DNTU2020 - Mật khẩu: DNTU@123 (chọn giảng viên)

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://thuvien.donga.edu.vn/view/help.php

7. Trường Đại học Thủ Dầu Một

+ Địa chỉ truy cập: http://lrc.tdmu.edu.vn/

+ Tên đăng nhập: DNTU2020 - Mật khẩu: DNTU@123

+ Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://lrc.tdmu.edu.vn/

Trong quá trình sử dụng tài liệu nếu cần hỗ trợ bạn đọc vui lòng gửi yêu cầu

đến e-mail: thuvien@dntu.edu.vn hoặc điện thoại 0251.2607.770

Lưu ý: để đảm bảo quyền lợi của bạn đọc Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đề nghị Thầy, Cô và các em sinh viên không cung cấp tài khoản được cấp cho bạn đọc ngoài Trường.

 

Trân trọng!

Số lượt xem: 60